Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος
για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας
και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή


GreenTree

Συγκεντρωτικά και Στατιστικά στοιχεία


Το Έργο σε αριθμούς:

22 απασχοληθέντες άνθρωποι
33 συναντήσεις εργασίας
234 ημέρες εργασιών πεδίου
106 απογραφέντα στοιχεία ανά δένδρο
41.859 απογραφέντα δέντρα
4.437.054 καταχωρημένα στοιχεία σε βάση δεδομένων
81.346 αποτυπώσεις με φωτογραφία
250GB φωτογραφικού υλικού
2 παραχθέντα λογισμικά
79.499 γραμμές κώδικα προγραμματισμού
26.612 γραμμές σχολίων κώδικα
579 αρχεία κώδικα
8 τελικά παραδοτέα
823 σελίδες κειμένου παραδοτέων
1 επίσημη ιστοσελίδα προγράμματος
8 παρουσιάσεις του προγράμματος σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις
4 δημοσιευμένες εργασίες


Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η χρήση δεδομένων χωρίς την προηγούμενη άδεια του Επιστημονικά Υπεύθυνου και του Συντονιστή του έργου.