Στατιστικά Δένδρων . . . 5

   

               

Οικονομική Αξία δέντρων ... ανά Είδος (Συμμετέχουν μόνο τα είδη με εμφάνιση άνω των 50 ατόμων στην απογραφή)

Value = BaseValue * a * V * E * FV * L . . . . . . . . . . . . . . . BaseValue = 25

Ημερομηνία δημιουργίας πίνακα: 20/09/2020 04:01:25
Α/Α ID Είδους Κοινή Ονομασία Είδους Πλήθος Αξία Μ.Ο.
Αξίας
Συντελεστής
Αυξητικής
Αξίας ανά cm
Στηθιαίας
Διαμέτρου
Δέσμευση
CO2
Άμεση
μέθοδος
(Kg)
Δέσμευση
CO2
Ογκομετρική
μέθοδος
(Kg)
Δέσμευση
CO2
κατ'έτος

Άμεση
μέθοδος
Δέσμευση
CO2
κατ'έτος

Ογκομετρική
μέθοδος

 

 

 

Παρακαλώ περιμένετε...

Παρακαλώ περιμένετε... Λόγω πολύπλοκων υπολογισμών, μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 3 λεπτά για την εμφάνιση του πίνακα.