Αστικό πράσινο

Παρόλο που η έκταση των πόλεων αποτελεί μόλις το 2% της έκτασης της γης, φιλοξενεί πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η τάση της αστικοποίησης αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2050 και να οδηγήσει το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 80%. Οι πόλεις αποτελούν ένα τεχνητό οικοσύστημα, όπου κυριαρχούν οι ανθρωπογενείς, γκρίζες υποδομές.

Οι πράσινες υποδομές αντιθέτως αποτελούν το ζωντανό κομμάτι μέσα στον αστικό ιστό. Αυτές περιλαμβάνουν πάρκα, δενδροστοιχίες, νησίδες, αστικά και περιαστικά δάση, χώρους όπου ασκείται αστική γεωργία, πράσινες στέγες και δώματα, κάθετους, πράσινους κήπους καθώς και χώρους πρασίνου κατά μήκος των αστικών ρεμάτων.

Τα οφέλη που προσφέρουν περιλαμβάνουν:

 • Ρύθμιση των ακραίων θερμοκρασιών
 • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των κατοίκων
 • Μείωση του ενεργειακού κόστους
 • Μείωση της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων και κατά συνέπεια της διάβρωσης του εδάφους
 • Μείωση των επιπέδων του θορύβου
 • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού
 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων αναψυχής
 • Δημιουργία ενδιαιτημάτων χλωρίδας και πανίδας
 • Βελτίωση της αισθητικής του τοπίου
 • Θετική επίδραση στη συμπεριφορά των καταναλωτών
 • Αύξηση της αξίας των ακινήτων

Διαχείριση αστικού πρασίνου

Η έννοια της Δασοκομίας Πόλεων (Urban forestry) ξεκίνησε από τη Βόρεια Αμερική το 1965. Έχει οριστεί σύμφωνα με το Λεξικό της Δασοκομίας (Helms 1998) και από την Ένωση Αμερικανών Δασολόγων (Society of American Foresters 2008) ως:

“Η τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία της διαχείρισης των δένδρων και των δασικών πόρων, που βρίσκονται εντός και γύρω από αστικά οικοσυστήματα για τα οικολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και αισθητικά οφέλη που παρέχουν στην κοινωνία ορίζεται ως Δασοκομία πόλεων”

Ο όρος αυτός επικράτησε καθώς τα περισσότερα δένδρα που χρησιμοποιούνται στο αστικό περιβάλλον είναι δασοπονικά και ο χειρισμός τους δεν έχει καμία σχέση με τους δενδροκομικούς χειρισμούς που αποσκοπούν κυρίως στην παραγωγή καρπών.

Η διαχείριση του αστικού πρασίνου απαιτεί σύγχρονα εργαλεία για την απογραφή, συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή των αναγκών συντήρησης/ αντικατάστασης, αλλά και την επισήμανση τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με δέντρα στην πόλη.

Απαντώντας στην ανάγκη αυτά, η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. ανέπτυξε το 2015 το εξατομικευμένο πακέτο εφαρμογών GreenTree για τη διαχείριση του αστικού πρασίνου.

Η αρχική ανάπτυξη των εφαρμογών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή», ( ακρ. URBAN.FOR.MA.S) και έκτοτε εξελίσσεται συνεχώς για να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των δέντρων μέσα στον αστικό ιστό.

Η εφαρμογή εξειδικεύεται για τις ανάγκες κάθε φορέα, ενσωματώνοντας κάθε φορά τους σχετικούς χάρτες, λίστες οδών και άλλα στοιχεία.

Το πακέτο εφαρμογών GreenTree απευθύνεται σε φορείς που είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή και διαχείριση χώρων αστικού πρασίνου και περιλαμβάνει:

 • Σύστημα απογραφής πρασίνου μέσω εφαρμογής android – κατάρτιση μητρώου δέντρων
 • Online χάρτη των αποτελεσμάτων της απογραφής
 • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης αστικού πρασίνου
 • Στατιστικά στοιχεία αστικού πρασίνου
 • Real time εκτίμηση δεσμευόμενου άνθρακα
2

Επικοινωνία

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αιγαίου 102, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 33
τ. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr

Contact

HOMEOTECH Co.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COMPANY
102 Egeou Str., P.C. 551 33, Kalamaria Thessaloniki, Greece
p. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr