Πακέτο εφαρμογών GreenTree

Το πακέτο εφαρμογών Green Tree περιλαμβάνει:

GreenTree Android Client

μέσω της οποίας πραγματοποιείται η καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για την κατάρτιση μητρώου δέντρων.


GreenTree Server

πρόκειται για ένα υπολογιστικό σύστημα που διασυνδέεται με την εφαρμογή GreenTree Android Client, αποθηκεύοντας και αποτυπώνοντας χωρικά τα δεδομένα της απογραφής του μητρώου δέντρων.


διαχείριση αστικού πρασίνου

Επικοινωνία

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αιγαίου 102, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 33
τ. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr

Contact

HOMEOTECH Co.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COMPANY
102 Egeou Str., P.C. 551 33, Kalamaria Thessaloniki, Greece
p. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr