Τεχνοομοιόσταση

H ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ είναι μια ιδιωτική Εταιρεία, η οποία συστάθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη από τους Νικόλαο Γούναρη και Κωνσταντίνο Κόντο. Η εταιρεία ασχολείται με την εκπόνηση μελετών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Απευθύνεται σε δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα. Μέχρι σήμερα η εταιρεία ακολουθεί μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία διευρύνοντας το οικονομικό της αντικείμενο αλλά και τα τεχνικά ενδιαφέροντά της.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://homeotech.gr/

Επικοινωνία

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αιγαίου 102, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 33
τ. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr

Contact

HOMEOTECH Co.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COMPANY
102 Egeou Str., P.C. 551 33, Kalamaria Thessaloniki, Greece
p. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr