Έργα (Case studies)

Δήμος Θεσσαλονίκης

Η διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης αστικού πρασίνου του εκάστοτε δήμου (εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης) βρίσκεται εγκατεστημένη στο www.greentree.gr/greentreemanager

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια Θέκλα Τσιτσώνη, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την εταιρεία Υλωρική Ε.Ε. 

Δήμος Δράμας

Δήμος Καλαμαριάς

Επικοινωνία

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αιγαίου 102, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 33
τ. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr

Contact

HOMEOTECH Co.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COMPANY
102 Egeou Str., P.C. 551 33, Kalamaria Thessaloniki, Greece
p. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr